Werkgeluk zin en onzin

Er is veel aandacht voor werkgeluk. Een van de redenen is dat burnout en stress niet goed is voor de werknemer en de werkgever en dat die heel gemakkelijk gekoppeld worden aan werkgeluk. Met het volwassen worden van het vakgebied voor werkgeluk wordt duidelijk dat meer aandacht voor werkgeluk niet automatisch leidt tot positieve resultaten. Onrealistisch veel beloven, werkt bijvoorbeeld contraproductief. 

Lekker Stil, Podcast

Lekker Stil is een fascinerende podcast serie over de stilte. Praten over de stilte geeft een intiem inkijkje in iemands leven. Een monnik praat over het proeven van stilte in abdij Koningshoeven; Thomas Quartier neemt ons mee naar zijn dagelijks “stilte labaratorium”. 
In de serie www.lekker-stil.nl praat Anne Stael niet alleen met uiteenlopende interessante mensen over de stilte, je kan ook naar de stilte luisteren. Op elke plek heeft ze een uur stilte opgenomen. Elke stilte heeft zijn eigen kleur, achtergrond geluid en is daarmee echt uniek. Een zeer creatieve aanvulling op de interviews, en aanstekelijk om jouw stilte ook op te nemen!

Geestelijke verzorging thuis, kansen en uitdagingen

Achtergrond over geestelijke verzorging thuis
We zitten met elkaar in een experiment. Een experiment van het werkveld van geestelijke verzorging en zingeving. Bij dit experiment is geld betrokken, de overheid en de zorg & welzijn sector zijn belanghebbend en er doen heel veel partijen onderzoek naar. Een experiment met mogelijkheden en misschien ook wel negatieve effecten. En hoe voorkomen we een tunnelvisie?

Geestelijke verzoging in corona tijd

Negen tips
Geestelijke verzorging is juist in corona tijd erg belangrijk. Hoe kan je je nu van dienst zijn, wat wil het management? Deze negen tips helpen jou en je collega's in de organisatie. 

Ethische vragen op de werkvloer

Ethische vragen? CURA is bedoeld om je te ondersteunen in de omgang met morele stress, en je morele veerkracht te vergroten. Een hele praktische toegankelijke methode. 

Zingeving, wat doet jouw organisatie daaraan?

Zingeving als organisatievraag
Werken is een belangrijke bron van inspiratie en zelfexpressie. We zoeken werk dat bij ons past en dat ons voldoening geeft. 
Hoewel we onze eigen identiteit, waarden en bestemming dus steeds meer uit het werk halen is zingeving op het werk niet alleen een persoonlijke kwestie, ook de organisatie heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe verandert  hiermee de rol van bestuurders en leidinggevenden, over welke aspecten gaat het? .

Je kwetsbaarheid inzetten? Liever niet!

Bij authentiek en waarde gedreven leiderschap lijkt het inzetten van je kwetsbaarheid een van de nieuwe ‘tools’, zoals management site en vele anderen laten zien. Een vleugje kwetsbaarheid samen met een vleugje "in je kracht staan" en je zit gebeiteld, lijkt het.
Laten we daar mee ophouden, zeg gewoon dat je iets moeilijk vindt en waarom. Dat maakt je eerlijker en beter benaderbaar. 

Succesvol in de zingeving?

Succesvol ondernemen in de zingevingssector
Je wilt werken als geestelijk verzorger, coach, ritueelbegeleider of uitvaartbegeleider, je hebt mooie ideeën en plannen maar je hebt geen idee hoe je er van zou kunnen leven… Is het mogelijk om ZZP-er te worden in zo’n “softe” sector?
Ja er zijn genoeg mensen die een eigen onderneming hebben in deze sector. Wat is hun geheim? 

Trends in sterven en afscheidnemen

Achtergrond
Wat heeft onze veranderende visie op leven en sterven te betekenen voor rituelen rondom de dood en voor de uitvaartbranche? Eigen regie lijkt hét woord te zijn dat betrekking heeft op zowel het stervensproces als het vormgeven van de uitvaart. Een interessant gegeven juist ook voor de rouwverwerking van de nabestaanden.

Zinnelijk, zintuiglijk, zinrijk en zinvol

De praktische kant van zingeving en werk
Zingeving betekent dat je zelf aan de bak moet. Het gaat aan de ene kant om een persoonlijke uitdaging: je vermogen om zin te maken. Ook wel het ambachtelijk zingeven genoemd of humeurmanagement. Aan de andere kant is het een organisatorische uitdaging: ruimte creëren dat mensen hun zingevingsvragen mogen stellen en zich kunnen ontplooien. 
Zingeving en werk heeft een speciale context. Werk heeft als doel (samen) iets bereiken, een (maatschappelijk) doel nastreven, geld verdienen, of bijdrage aan de wereld door gebruik te maken van jouw energie als ZZP-er. Zinvol werken gaat vaak hand in hand met betere resultaten en dat is een win win situatie voor zowel jezelf als de wereld/maatschappij. 

Tips: leiderschap en spiritualiteit

Tips
Anselm Grün is een bekende hedendaagse monnik die veel mensen inspireert om de eigen spiritualiteit vorm te geven in het dagelijks leven. Dat is niet zweverig, dat is 'down to earth' en gaat uit van de praktijk van alle dag. De 1500 jaar oude Regel van Benedictus neemt hij als uitgangspunt voor zijn  managementmodel. Volgens Benedictus is een leidinggevende iemand die het leven dient en mensen bezielt.  Hier lees je 12 tips:

Stilte: zijn en doen

Ervaringen met stilte-wandelingen
Dat we in een hectische wereld leven in duidelijk, we krijgen enorme hoeveelheden informatie te verwerken, online en offline, we zijn altijd bereikbaar en werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Mediteren of wandelen in stilte lijkt voor de broodnodige balans te zorgen, maar is dat werkelijk zo?

Als we goed naar de stilte in onszelf luisteren, ontstaat er een oneindig verlangen (Anselm Grun).

Stille revolutie van zingeving?

Onlangs kregen alle leden van raden van toezicht in de zorg het boekje "ontketenen voor beginners". Het boekje verwoordt een nieuw concept van gezondheid. "Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, mentale en fysieke uitdagingen in het leven". Gezondheid is niet een doel maar een middel dat er voor zorgt dat iemand kan doen wat hij of zij echt belangrijk vindt. Dat betekent volgens Huber dat er meer aandacht moet komen voor zingeving. 

Z-INx

Feest: Zien wat onzichtbaar is, bestaat 7 jaar!
Mijn idee bij de start  van Zien wat Onzichtbaar is (2009), is dat zingeving geen exclusief domein is van en voor zingevers maar dat het in alle aspecten van de maatschappij en persoonlijk leven vorm krijgt.  Ik zie veel prachtige initiatieven en bevlogen mensen die jammer genoeg niet hun hoofd boven water kunnen houden door bescheidenheid, een gebrek aan lange termijn visie, zakelijkheid of marketingervaring. Daarom vier ik  mijn 7 jarig jubileum met drie mensen met  verschillende expertise die zingeving en innovatie koppelen. Z-INx |14 oktober 2016 | 16 uur | Utrecht

Vier tips voor een bezielende organisatie

Bezielende organisaties, achtergrond
De spiritualiteit voor een organisatie kan je omschrijven als: het vormgeven van wat zij ten diepste is en werken aan dat wat zij wil zijn. Wat helpt jou om een organisatie zo vorm te geven dat jij en de organisatie tot zijn recht komt? Het gaat bijvoorbeeld over het leidend principe: is dat stilte of ontmoeting? Lees hier vier tips.

Trends in zingeving, religie en spiritualiteit

Achtergrond & trends
De ervaringsdimensie en de gevoelswaarde van het handelen zijn steeds belangrijker geworden in spiritualiteit, geloof en religie. Het gaat om de emotie en beleving die dingen opwekken. Intuïtie en het doen wat je gevoel je ingeeft is belangrijk als schakel met je unieke en authentieke zelf. Deze ontwikkeling laat zijn sporen na op tal van maatschappelijke terreinen, waaronder dat van de religie en religieuze instituties.
Lees meer over het laatste rapport van God In Nederland. Wat geloven wij?

Inspelen op de wens van de klant en de financier?

Masterclasses
Er is veel in beweging bij non-profit organisaties, zeker in de sector van zingeving en religie. Zingeving wordt persoonlijker ingevuld, mensen zijn korter verbonden aan organisaties en er is een overvloed aan keuzes. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe organisaties, worden er binnen bestaande initiatieven grenzen onderzocht en nieuwe deuren geopend. 
In drie unieke masterclasses word je geinspireerd en ga je onder begeleiding van deskundigen aan de slag zodat jouw organisatie weet hoe ze kan inspelen op  veranderende eisen van consument en geldschieter. 

Samenwerking huisartsen geestelijk verzorgers

Achtergrond artikel

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste patiënten spirituele zorg belangrijk vinden.  Wanneer een arts bijvoorbeeld geen aandacht besteedt aan levensvragen bij naderend levenseinde, voelt de patiënt zich vaak onpersoonlijk behandeld. In de praktijk blijkt dat huisartsen spiritualiteit en levensvragen (te) weinig aan de orde stellen. Dat komt deels uit tijdgebrek,  deels uit gebrek aan kennis en heeft ook te maken met de taakopvatting van de huisarts; is dit wel zijn/haar zorg? Hier de lange versie van mijn artikel in het Tijdschrift Geestelijk Verzorging. Met meer aandacht voor financiering!

Investeren in zingeving loont

Investeren in zingeving loont! Uit deze twee onderzoeken naar zingeving in de zorg blijkt dat 1 euro investeren in zingeving een rendemenent geef van 4 euro. 

Bezieling in vrijwilligerswerk

Achtergrond artikel
Door verschillende redenen ontstaat er soms spanning tussen de verschillende medewerkers van een organisatie en verliezen zowel de vrijwilligers als de betaalde krachten hun bezieling. 
Deze spanningen kunnen de bezieling in het werk verminderen. Dit komt door het toenemend belang van werk als middel van zingeving en daarmee meer botsingen tussen het individueel- en organisatiegerichte belang én de verhouding van de vrijwillige medewerker tot het doel van de organisatie.  

Etiketten benoemen, testen helpen

Volgens de bekende schrijver Abel Herzberg heeft  ieder mens een etiket nodig. "De mens is als een gevulde fles, die zonder etiket onbruikbaar en betekenisloos is. Etiketten hebben te maken met waar je vandaan komt en wie je bent. Een etiket benoemt. Een etiket is een herkenningspunt, een anker, maar ook een kompas." Testen maken is een van de manieren om zelf inzicht te krijgen. Hier vind je verschillende testen op het gebied van spiritualiteit, bezieling en werkstijlen. Interessant voor jezelf maar ook voor andere mensen in je werk of daarbuiten. 

Crowdfunding, laat uw rechter hand...

Zelf richting kunnen geven aan je geld, zelf kunnen beslissen waar je je geld aan besteedt, zelf bijdragen een betere wereld! Allemaal redenen om geld te geven aan een crowdfunding campagne. Het aloude adagium, "laat je rechterhand niet weten wat je linker hand doet" of met andere woorden: anderen hoeven niet te weten waar je je geld aan geeft, gaat dus niet op voor crowdfunding. In tegendeel, organisaties gebruiken crowdfunding  niet alleen om geld op te halen, maar ook om nieuwe mensen (= the crowd) aan de organisatie te binden en als manier om te kijken of iets nieuws aanslaat.

Waarom naar Santiago?

Even wandelen om je te bezinnen? Je hoeft er niet meer voor naar Santiago! Samen met Landschap Overijssel werk ik aan een 5-daagse wandeling, die ik graag een stukje wil lopen met jou! Of ik je ken of niet, je bent welkom! Ik loop van 14 t/m 18 augustus 2017. Je kan een of meer dagen meelopen.
 
Ik sta op de grens
van vroeger en later
Voor mij een ruimte die ik nog niet ken
Achter mij alles wat ik achter moet laten
Ik sta hier met niet meer dan alleen wie ik ben. 

Tegengeluiden in tijden van crisis

In tijden van grote crises ontstaan altijd nieuwe initiatieven. Soms groots, soms kleinschalig. Voorbeelden van mensen die anders willen en geen genoegen nemen met de ontwikkelingen zo ze gaan. Tegengeluiden. Artikel door Eric van den Berg.

Geestelijk verzorgers in de eerste lijn

Op veel plekken zie ik dat er naast de lichamelijke aspecten van ziek zijn, ook de spirituele dimensie aandacht krijgt. Niet alleen in zorginstellingen maar ook in de 1e lijns gezondheidszorg zijn er steeds meer inititatieven om geestelijk verzorgers in te zetten. Mijn ervaring met de samenwerking huisartsen Geestelijk verzorgers in Rotterdam is erg positief. Alvast 3 tips.

Wat gebeurt er bij spirituele centra?

Er is veel in beweging bij spirituele centra. De Nieuwe Liefde (opgericht door Huub Oosterhuis) gaat een belangrijke rol spelen in de programmering van Felix Meritis. RK centrum de Boskant in Den Haag is gesloten. Nykleaster (een protestante pioniersplek) in Friesland groeit en krijgt mogelijk naast kroeg en kerk ook een klooster. Het Ignatiushuis in Amsterdam heeft gekozen voor een duidelijke nieuwe identiteit. Kortom de sector is volop in beweging, wat zijn de trends?

Wat trendwatchers zeggen over zingeving in 2015

"If you do not think about the future, you cannot have one".
Volgens de Trendrede vormt betekenis het DNA voor de nieuwe tijd. "We willen weten wat de relevantie is van wat we doen binnen het grotere geheel. Immers: werken aan onze eigen betekenis kunnen we alleen in relatie tot de anderen. We dichten het verschil tussen welvaart en welzijn door een rijk leven niet langer in geld uit te drukken maar in betekenis en verbondenheid"

Wat de belevingseconomie betekent voor jou

“Tell me and I'll forget;
show me and I may remember;
involve me and I'll understand.”

We leven in een belevingseconomie. Dat betekent dat niet alleen de inhoud van een product belangrijk is maar dat klanten aan producten en diensten een uitgesproken positief gevoel willen overhouden. Ze willen iets beleven, ze willen ergens bijhoren en iets ervaren. Alleen luisteren of alleen inhoud is niet meer genoeg.
Juist voor reli-ondernemers, reli-proffesionals en spirituele centra ligt hier een uitdaging. Opgeleid en opgevoed om de diepte in te gaan, de woorden te wikken en te wegen lijkt de uitnodiging om mensen wat te laten beleven soms moeilijk. De consequentie dat daar ook andere marketingstechnieken bij horen is soms moeilijk in te vullen. 

Crowdfunding zo oud als de kerk, wel nieuwe kansen

Tips en achtergrond informatie. Crowdfunding voor projecten op het gebied van zingeving
Nu kerkbijdragen dalen, subsidiegelden wegvallen en donateurs niet meer vanzelfsprekend zijn wordt er gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen. Crowdfunding is een van de manieren om op een andere manier inkomsten te genereren.  Het speelt in op de behoefte van mensen om iets te geven aan projecten waarin ze geloven, aan mensen die ze kennen en aan een duidelijk initiatief dat aansluit bij wat nu belangrijk is.  Crowdfunding biedt niet alleen nieuwe kansen voor financiering maar maakt dat je moet aansluiten bij wat er nu leeft en zorgt voor een relatie met een nieuw publiek.

Vacature voor samenwerkingspartner Bezielende Sprekers

De site Bezielende Sprekers, waarvan Anne Stael eigenaar is, zoekt een samenwerkingspartner. Hij of zij gaat samen met Anne de site Bezielende Sprekers verder ontwikkelen zodat organisaties geïnspireerd worden om zingeving een plek te geven in hun dagelijkse werkzaamheden of tijdens hun teamdag . Door de sprekers meer ‘aan de mens’ te brengen, inclusief een aantal aanvullende diensten, zal de zichtbaarheid en effectiviteit van de site verbeteren. Lees verder voor de vacature tekst.

Hoe spiritueel bent u?

Tijdens de maand van de spiritualiteit wordt de vraag gesteld "hoe spiritueel bent u?". Deze vraag impliceert dat je kunt scoren op spiritualiteit; dat sommige mensen aantoonbaar ‘beter’ zijn op dit vlak dan anderen. Een andere insteek lijkt mij vruchtbaarder.

De positie van geestelijk verzorgers: veel kansen!

Voor geestelijk verzorgers lijkt zakelijkheid vaak tegenover hun kernwaarden te staan. Toch wordt er ook van geestelijk verzorgers een meer zakelijke instelling verwacht. 
Uitspraken die ik hoor zijn: "wij worden niet voldoende gezien in onze zorginstelling", "bij de identiteitsdiscussie hebben geestelijk verzorgers weinig inbreng" of "hoezo moeten wij ook denken in producten en opbrengsten?".
Toch is het juist voor geestelijk verzorgers van groot belang dat zij zakelijker werken. 

Waarom een theoloog als ondernemer?

De inhoud van geloofsovertuigingen is de afgelopen 50 jaar onderhevig geweest aan sterke veranderingen, maar allerlei oude functies van religie lijken te blijven bestaan: de behoefte aan troost, verdieping, saamhorigheid, aan momenten waarop je boven jezelf uitstijgt. Als de kerken daarin niet of onvoldoende kunnen voorzien, lijkt menigeen op zoek te gaan naar alternatieven die er in zijn/haar beleving wel aan tegemoet komen. Theologen hebben daar juist nu als ondernemer een rol in. 

Zingeving in de jeugdzorg

Zin hebben in het leven en er zin aan geven gaat niet altijd als vanzelf. Zeker niet voor kinderen die terecht komen in de Jeugdzorg. Gert Jan Slump vertelt op 9 januari 2014 in de Rode Hoed hoe werkers in de jeugdzorg zich ten volle kunnen inzetten voor deze kwetsbare groep kinderen.  Het gaat er om dat professionals aansluiten bij  wat er gebeurt in het alledaagse leven. Niet de agenda van de professional is bepalend of targets die gehaald moeten worden, maar de relatie met het kind. 

Positionering en betrokkenheid

Positionering van levensbeschouwelijke organisaties en ZZP-ers die werken op het gebied van zingeving lukt het beste als een organisatie of ZZP-er de betrokkenheid met anderen weet te verwoorden. Uitgangspunt:  aandacht, betrokkenheid en communicatie = het ABC van zingeving in een organisatie. 

Cursus ondernemerschap voor spirituele centra

Spirituele centra, kloosters  zijn belangrijke plekken waar traditie en nieuwe manieren van zingeving  samen gaan. Een grote groep mensen is geïnteresseerd in zingeving en is zoekende en wat nu bij zijn/haar behoefte en levensfase past. Veel zoekers vragen zich af of hetgeen geboden wordt aansluit bij hun verwachtingen en kiezen uit het grote aanbod dat voorhanden is. Voor spirituele centra en kloosters betekent dit een fundamentele omschakeling van hun wijze van opereren binnen de samenleving. Ze moeten niet alleen zichtbaar zijn op die markt maar daar ook de vraag stellen wát zij te bieden hebben en hoe ver ze willen gaan in het 'verkopen' van  hun activiteiten.
Deelnemers van de cursus die start op 7 oktober 2013 zijn oa: City pastoraat Domkerk, Nykleaster Jorwerd, Emmuasbezinningscentrum, Maria ter zee, t Stoofje, Plein van Siena, Domain de Sela.

Nieuwe woorden voor oude waarden?

Christelijk-sociale organisaties hebben veel kwaliteit in huis. Ik zie dat er sprake is van een levende praktijk van christelijk-sociaal denken en handelen. Samen met Lisette van der Wel hebben we die gekarakteriseerd in vijf vignetten of zijn het nieuwe woorden voor oude waarden?.
Bijvoorbeeld: ieder mens telt mee; samenleving als bezield verband.

Time-management juist voor ZZP-ers

Time-management is de juiste dingen doen op het juiste moment. Zeker voor ZZP-ers  blijkt het moeilijk om geconcentreerd en bezield te werken. Veel ZZP-ers hebben bewust gekozen voor zichzelf te beginnen omdat ze vrijheid willen. Binnen die vrijheid blijft het, meer nog dan in loondienst, de kunst om met aandacht te werken en je te concentreren op wat voor jou belangrijk is, voor je bedrijfsvoering in combinatie met je andere activiteiten.

Zingeving en zakelijkheid op Youtube

Zingeving en zakelijkheid zijn goed te combineren. Klik verder naar mijn youtube filmpje waar ik drie voorbeelden geef.

Christelijke-sociale waarden?

Christelijk-sociale organisaties hebben veel kwaliteit in huis. Om die kwaliteit te behouden en versterken is er meer nodig, iets diepers, dan vakmanschap alleen. De bezielende kracht van binnenuit vormt een cruciaal stuk toegevoegde waarde.

Bezielendesprekers.nl

Op de site Bezielende Sprekers staan deskundigen die op een pakkende manier laten zien dat zingeving, spiritualiteit en religie heel concreet handen en voeten gegeven kan worden. Dat is niet zweverig, nee dat is bezielend, praktisch en enthousiasmerend.Zij slaan de brug tussen zingeving & zakelijkheid of zingeving & de praktijk.

Authenticiteit en levensbeschouwelijke organisaties

Levensbeschouwelijke organisaties maken steeds vaker werk van hun identiteit. Of het nu uit eigen beweging is of door vragen die aan hun gesteld worden vanuit de multiculturele samenleving of door de voortschrijdende secularisatie. Een vraag die vaak gesteld wordt is: zijn levensbeschouwelijke organisaties beter of slechter dan andere organisaties? Nee.
Wel hebben zij een authentiek element dat mijns inziens waardevol is en vraagt om profilering.

Boerderijen en zingeving: de nieuwe kloosters?

Zingevingsboerderijen, is dat een nieuwe soort klooster? Op een aantal punten geloof ik zeker dat dat zo is: mensen krijgen door het ritme en het contact met de natuur tijd voor bezinning, stilte en dat helpt bij de persoonlijke ontwikkeling en om weer ´heel’ te worden.

Zingeving, social media en ouderen

Helpt social media bij het oplossen van de eenzaamheid van ouderen? Nee het is geen oplossing, maar bij goed gebruik kan het sommige mensen helpen. Voor organisaties die werken  met en voor ouderen is het gebruik van social media  essentieel. Op 14 februari heb ik in de workshop van het Skan-fonds over "levensvragen van ouderen"  uitgelegd waarom.

Oplossing voor imago probleem van de dienst geestelijke verzorging

Het WRR rapport Geloven in het publieke domein geeft aan dat zingevingsvragen die nu leven niet veel verschillen van vragen in het verleden (afgezien van het gegeven dat er nu in Nederland meer mensen wonen dan vroeger met een andere religie). Het rapport stelt dat de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop in de religieuze behoeften wordt voorzien en niet in de behoeften zelf.

Wat kerken van Happinez kunnen leren

Commercialisering van religie is de kritiek van meneer Sibbel op het blad Happinez, Trouw 19 september. Waarom? Mogen zingeving en zakelijkheid niet samen gaan?

Compassie en scheiding kerk en staat

Wie wil dat niet: Behandelt worden met respect en waardigheid en  ook anderen zo behandelen?  Een goed streven dat  verwoord wordt in het handvest voor compassie. Dit uitgangspunt past mijn inziens precies in de waarden die de overheid wil uitdragen.

Zingeving op de werkvloer, 4 tips

Zingeving en zakelijkheid lijkt vaak tegenover elkaar te staan.  Toch zoeken mensen in de zakenwereld steeds meer naar authenticiteit en zingeving op de werkplek . Hoe geef je bezieling een plek in je werk?

Verbinding als start voor dialoog

Het is een zonnige vrijdagmiddag. Ik sta samen met broeder Bernardus, abt van het trappisten klooster in Berkel Enschot, te wachten op een aantal moslim jongeren.  Zij zullen zich dit weekend laten inspireren door deze omgeving en in gesprek gaan met elkaar en met de broeders. Ik voel me opgewonden want het is zeer uitzonderlijk dat moslims een nacht verblijven in het klooster. Mijn taak is om de ontmoeting tussen de gemeenschap en de jongeren zo vorm te geven dat er dialoog en verbinding komt.  Verbinding is essentieel voor spiritualiteit. Het gaat dan om zowel de verbinding tussen het hemelse en het aardse als de verbinding tussen mensen. In dit weekend kan ik alleen de ruimte creëren voor de ontmoeting tussen mensen.

zingeving en spiritualiteit verkopen

“Spirituele centra moeten commerciëler denken!” of “soms hebben mensen behoeftes waarvan ze niet wisten dat ze die hadden en speel daar op in, net zoals Steve Jobs met zijn Ipad, daar had ook niemand behoefte aan.” Het lijkt bijna vloeken in de kerk deze uitspraken en toch worstelen veel medewerkers en besturen van bezinnings- en spirituele centra met de vraag over zingeving en zakelijkheid.

Je eigen spiritualiteitstype

Gisterenavond lag ik opeens geknield midden in de grote kamer. Zomaar vanzelf. Naar de grond gedwongen door iets dat sterker was dan ikzelf. Ik geneer me voor het gebaar dat even intiem is als de gebaren der liefde waarover men ook niet kan spreken als men geen dichter is

Aan de slag met compassie

Een groeiende groep mensen voelt zich aangesproken door het begrip compassie. Dat klinkt allemaal mooi  en meelevend maar hoe kan je hiermee daadwerkelijk aan de slag? Volgens mij is compassie gedrag (of ouderwets gezegd een deugd) en kan je het dus oefenen. 

NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

instagram facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

21|06| 2023


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

21|06|2023


Lees meer >

Geweest: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

12|02|2023


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

12|03|2023


Lees meer >

Geweest: Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

23|11|2022


Lees meer >

geweest: Leergang leiderschap; Anselm Grun

06|12|2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >