< Terug

Nieuwe woorden voor oude waarden

Vijf vignetten
Christelijk-sociale organisaties hebben veel kwaliteit in huis. Ik zie zien dat er sprake is van een levende praktijk van christelijk-sociaal denken en handelen. Samen met Lisette van der Wel hebben we die gekarakteriseerd in vijf vignetten.

Ieder mens telt mee
Ieder mens heeft een intrinsieke waardigheid en is een relationeel wezen; geen afgescheiden individu. Mensen beleven hun waardigheid, komen tot bloei in en door betekenisvolle relaties met anderen/de Ander. Dit mensbeeld wordt gedragen door de overtuiging dat elk mens beeld van God is, geschreven staat in de palm van God’s hand. Jij mag er zijn, ongeacht wat je doet of presteert. Jouw leven doet ertoe, jij hoort er bij; niemand is buitengesloten.

Samenleving als bezield verband
Tegenover het primaat van de markt (liberalisme) of de staat (socialisme) stelt het christelijk-sociale denken het primaat van de samenleving. Naast respect voor ieders persoonlijke vrijheid is er in dit denken ook erkenning voor het feit dat we kwetsbaar zijn, dat de samenleving niet zo maakbaar is als we graag zouden willen. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering (de ‘BV Ik’), maar in verbinding, in samenwerking. Er is een WIJ. We komen alleen verder als we het met elkaar doen. Zowel in de kring van familie, vrienden en directe woonomgeving, in organisaties, als uiteindelijk als bewoners van deze aarde. Dit vraagt om eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. 

Staan in een groot verhaal
Uniek kenmerk van de christelijk-sociale beweging is dat ze staat in een traditie met een groot verhaal. De tijd van ‘grote verhalen’ - in de zin van totalitaire ideologieën - mag voorbij zijn, het grote bijbelse verhaal dat leven liefde is, omzien naar elkaar, is dat niet. De uitnodiging is om dat verhaal te blijven leven en vertellen, zelfbewust, niet arrogant, met nieuwe zeggingskracht, nieuwe voorbeelden. Met nieuwe woorden misschien ook zoals compassie, die gehoor vinden in deze tijd.

Op het niveau van organisaties is het het verhaal van de ziel en inhoud van het werk: wat is ‘goed leren’, wat is ‘goede zorg’?. De uitnodiging is om dat verhaal te leven in kleine verhalen,  zelfbewust, niet arrogant, met nieuwe zeggingskracht, nieuwe voorbeelden.

Dienend leiderschap
Dienend leiderschap vraagt om een combinatie van visie, strategisch denken én ontvankelijkheid, ‘leeg’ worden, luisteren naar wat klanten en medewerkers teruggeven.

Van belang is reflectie op het dagelijkse handelen in het licht van de kernwaarden en het grote verhaal (de bedoeling) van de organisatie. In verbinding met de wortels uitreiken naar de toekomst.

Hoopvol perspectief
Door de snelle veranderingen en grote uitdagingen op sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus terrein weten veel mensen niet goed meer waar ze aan toe zijn, op wie ze nog kunnen vertrouwen. Christelijk-sociale organisaties hebben juist ook nu veel te bieden: een hoopvol en onderscheidend perspectief, een beproefde weg voor menselijk en maatschappelijk welzijn, de levende ervaring dat er toekomst is als we waarden leidend laten zijn (in plaats van belangen).

Deze woorden hebben we vertaald in een passend aanbod. Klik hier.

NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

instagram facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

21|06| 2023


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

21|06|2023


Lees meer >

Geweest: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

12|02|2023


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

12|03|2023


Lees meer >

Geweest: Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

23|11|2022


Lees meer >

geweest: Leergang leiderschap; Anselm Grun

06|12|2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >