< Terug

Trens en ontwikkeling in zingeving, religie en spiritualiteit

Verkort voorwoord door Joep de Hart. God in Nederland, 1966 - 2016

Voor wie een indruk wil krijgen over decennia uitstrekkende veranderingen in godsdienstig Nederland vormen de God in Nederland onderzoeken een onontbeerlijke bron van kennis. De reeks omspant daarmee inmiddels een periode van vijftig jaar (1966-2016). Een halve eeuw van ingrijpende migratie, herverkalveling en nieuwe bodemontginning in het Nederlandse religieuze landschap. Dat landschap wordt bewoond en doorkruist door een enorme verscheidenheid aan groepen, allemaal op hun eigen wijze een antwoord zoekend op ontwikkelingen die zich al langere tijd voordoen in de samenleving. Individualisering is een van de belangrijkste daarvan. Zij manifesteert zich onder andere via de ontzuiling, ontkerkelijking, afbrokkelende orthodoxie en toegenomen pluriformiteit van opvattingen. Ook in de gehechtheid aan zelfontplooiing en individuele vrijheden en het zoeken naar ‘levensbeschouwing op maat’. Een andere ontwikkeling is de afbrokkeling van hiërarchische relatievormen, een groeiende nadruk op tijdelijke verbanden, het ontlenen van normen en gezag aan directe persoonlijke contacten, de benutting van nieuwe media zoals internet - alle aspecten van wat wel wordt aangeduid als informalisering. En, om dan nog een algemene ontwikkeling te noemen: de nadruk is bovendien sterker komen te liggen op de ervaringsdimensie en de gevoelswaarde van het handelen, op de emotie en beleving die dingen opwekken, op intuïtie en het doen wat je gevoel je ingeeft als schakel met je unieke en authentieke zelf. Dit soort processen laat zijn sporen na op tal van maatschappelijke terreinen, waaronder dat van de religie en religieuze instituties. Door heel dit rapport heen zijn daar aanwijzingen voor te vinden.God in Nederland maakt de balans op over de huidige positie van de Christelijke godsdienst en mogelijke alternatieven die zich daarvoor aandienen: kerkelijke distantie, religieuze twijfel, ongeloof, maar ook vormen van spiritualiteit en quasi-religieuze noties die lang niet altijd te vangen zijn in traditionele institutionele kaders of tegenstellingen als kerkelijk-buitenkerkelijk of gelovig-ongelovig. Het rapport doet dit via statistische uitkomsten, maar ook een aantal portretten van individuele Nederlanders; elk hoofdstuk start ermee. Zo is, naast de presentatie van nuchtere enquête resultaten, getracht iets van de volheid van het leven te vangen en hoe de verschuivingen hun sporen nalieten in de biografie van mensen. De grove penseelstreken van een tienjaarlijkse landelijke enquête moeten niet verward worden met de fijnschilderij die vereist is om het maar al te persoonlijke in beeld te brengen. Dat geldt eveneens voor het rijkgeschakeerde scala aan initiatieven op lokaal niveau.

De cijfers laten een onmiskenbare verdere afkalving van christelijk Nederland zien (de auteurs spreken van ‘een wijkend christendom’, van ‘marginalisering’ en ‘decentrering’). Daarmee is niet het hele verhaal verteld, zelfs niet wat de kerken betreft. In De man zonder eigenschappen laat Robert Musil een oude professor overwegen dat een mens niet alleen behoefte heeft aan werkelijkheidszin, maar ook aan mogelijkheidszin. Gevoel voor realiteit is belangrijk – en de cijfers in dit boek helpen daarbij – maar ook het besef dat er keuzes aan die realiteit ten grondslag liggen, dat er alternatieven zijn, dat de werkelijkheid vaak veranderbaar is.

Voor velen doen ze misschien denken aan het orkest van de Titanic, dapper doorspelend terwijl het water de muzikanten al tot de knieën reikt. Voor anderen belichamen ze tekenen van hoop, van plaatsen waar in een seculariserende cultuur het licht vol overtuiging wordt doorgegeven - ‘als ziende de Onzienlijke’. Voor de kerken kleine pleisterplaatsen van belofte en hoop: is het tenslotte zo niet ooit allemaal begonnen? Ook in het huidige Nederland zijn ze te vinden: vitale parochies en gemeentes, bezielde gelovigen en geïnspireerde voorgangers, baanbrekende initiatieven, pioniers waarop kerken kunnen bouwen en voortbouwen. Gesterkt door een rijk verleden, bezig de bakens te verzetten, net als Mozes de blik gericht op wat achter de horizon ligt. Immers: verleden heb je, toekomst kun je krijgen.

Lees  hier het hele voorwoord door Joep de Hart in God in Nederland 1966-2016. Hier kan je het boek bestellen.
Meer reacties op het rapport: Nieuwij, interview met schrijver Berghuijs en Erik Borgman  geeft zijn reactie. 
Dit stuk stond op de site /www.zienwatonzichtbaaris.nl van Anne Stael

Anne gaat met haar masterclasses en advies op maat, in op wat de veranderende samenleving betekent voor jouw organisatie. 

NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

instagram facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

21|06| 2023


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

21|06|2023


Lees meer >

Geweest: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

12|02|2023


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

12|03|2023


Lees meer >

Geweest: Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

23|11|2022


Lees meer >

geweest: Leergang leiderschap; Anselm Grun

06|12|2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >