< Terug

Vier tips voor een bezielende organisatie

De spiritualiteit van een organisatie kan je omschrijven als: het vormgeven van wat zij ten diepste is en werken aan dat wat zij wil zijn. Wat helpt jou om een organisatie zo vorm te geven dat jij en de organisatie tot zijn recht komen? Het gaat bijvoorbeeld over het leidend principe: is dat stilte of ontmoeting? Lees hier vier tips, speciaal voor mensen die werken in kloosters en congregraties.

Er is een aantal basisprincipes om een gemeenschap/organisatie goed te laten functioneren:

·         - Dat iedereen het recht heeft om erbij te horen. Iedereen heeft een eigen plek en iedereen wordt gerespecteerd en gezien vanwege de unieke bijdrage. Dus de priorin en de zuster, de beleidsmedewerker en de klusjesman worden allemaal gewaardeerd en er wordt gezien wat ieder op z’n eigen manier bijdraagt.

·          - Dat er een balans is tussen geven en nemen. Ieder geeft in z’n werk iets aan de organisatie (kennis, ervaring, inzet) en krijgt daar iets voor terug (beloning, respect, waardering). Er is een evenwicht tussen geven en nemen. Betaalde krachten krijgen een andere beloning dan bewoners van een kloostergemeenschap en geven iets anders terug. Dat maakt hun positie anders.

·         - Dat iedereen de goede plek binnen het systeem inneemt. Er is helderheid over ieders taak en positie in de hiërarchie, zodat iedereen z’n werk goed kan doen. Bij de benedictijnen komt dit naar voren in de manier waarop ze aan tafel zitten: volgens de anciënniteit van intrede in het klooster. Daarnaast zijn er hiërarchische posities: abt, voorzitter van bestuur, etcetera. Heb jij een goede plek in het systeem? Van wie krijg jij erkenning in de organisatie, is dat van individuen of is dat van het orgaan dat je aangenomen heeft? Wie is je opdrachtgever en aan wie leg je verantwoording af? 

            -  Dat het duidelijk is wat het leidende principe is. Wat is het belangrijkste in een organisatie? Bij een academisch ziekenhuis gaat dat bijvoorbeeld om de vraag of wetenschap belangrijker is dan zorg. In religieuze organisaties kan het de vraag zijn of stilte belangrijker is dan ontmoeting. Ik heb eens gehoord dat een broeder in een klooster niet wilde dat de schoonmaakster in gesprek ging met bezoekers, want volgens hem was stilte het belangrijkste voor zingeving. Terwijl voor anderen juist door de ontmoeting de zingeving een plek krijgt.

Als leek heb je een unieke positie in een kloostergemeenschap. Je bent in de minderheid, je hebt je niet verbonden voor het leven maar de tijd dat je contract duurt, en dat contract kan je opzeggen. Je bent, anders dan de broeders en zusters, gevraagd omdat jij specifieke kwaliteiten bezit en ze je daarvoor willen betalen. Naar mijn idee vraagt dat een balans tussen terughoudendheid en vooruitstrevendheid.
Terughoudendheid: je hebt een andere positie in de gemeenschap dan de broeders/zusters, je bent te gast. Vooruitstrevendheid: jij bent aangenomen om een bepaalde rol te vervullen waar ze jou voor betalen. Jij hebt iets unieks. In deze unieke positie is het zoeken naar evenwicht: tussen binnen en buiten, tussen samen en alleen, tussen jouw spiritualiteit en die van de organisatie. 

Dit is een stuk uit de lezing van Anne Stael op 10 maart 2016 aan beleidsmedewerkers in kloosters en congregraties. Georganiseerd door de KNR. Lees de tekst van de lezing spiritualiteit en werk.
Wil je advies voor jouw organsatie? Mail naar info@zienwatonzichtbaaris.nl of bel 06 46200281

 

NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

instagram facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

21|06| 2023


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

21|06|2023


Lees meer >

Geweest: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

12|02|2023


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

12|03|2023


Lees meer >

Geweest: Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

23|11|2022


Lees meer >

geweest: Leergang leiderschap; Anselm Grun

06|12|2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >