< Terug

Bezielend leidinggeven aan vrijwilligers

De bijdrage van vrijwilligers binnen maatschappelijke organisaties, zoals in de zorg- en welzijnssector, wordt steeds belangrijker. Hun kennis, vaardigheden en inzet is gedifferentieerd. Daarnaast zijn vrijwilligers vaak een visitekaartje voor de organisatie.Goede begeleiding en aansturing is essentieel om mensen vast te houden. Dit vraagt duidelijk andere vaardigheden dan leidinggeven aan beroepskrachten.

Inspirerend leidinggeven aan vrijwilligers legt nadruk op eigen regie van de vrijwilligers en hun specifieke rol. De nadruk ligt op ontplooiing en sociale participatie. Het houdt tegelijkertijd het doel van de organisatie in zicht. Inspirerend leidinggeven kan alleen als je zelf weet waar je voor staat en dat voorleeft . Authenticiteit - congruentie tussen denken, zeggen en doen - is daarbij  een kernbegrip.
Daarom vrijwilligerswerk!
Uit onderzoeken van bijzonder hoogleraar Lucas Meijs (Erasmus Centre for Strategic Philanthropy) blijkt dat mensen om twee redenen vrijwilligerswerk doen. Het is een mogelijkheid om expressie te geven aan wie je bent. De tweede reden is een innerlijke drijfveer om het goede te doen. Vrijwilligers ervaren hun werk dus als zingevend aan hun bestaan. De zingeving ontstaat door kleine dingen: een vrijwilliger in een hospice die na een lange nachtdienst een paar uur langer blijft om nazorg te bieden aan de nabestaanden van een overleden patiënt; een gastvrouw die glimlacht als ze je koffie brengt; een taalmaatje die extra lang zoekt naar voorbeelden die passen bij de vluchteling. Zingeving is in bijna elke werkplek te vinden.
Door bezielend leidinggeven laat je deze aspecten tot hun recht komen. Mensen groeien en daarmee de (mond-op-mond) PR van je organisatie.
                Laat je mensen groeien en zij zullen je organisatie laten groeien
                                                     – Tex Gunning
10 tips voor bezieliend leidinggeven aan vrijwilligers
De organisatie
1. Zoek een evenwicht tussen een financieel gezonde bedrijfsvoering en oog voor immateriële aspecten, zoals menselijkheid, reflectie, gastvrijheid en schoonheid. Dit laatste is vaak een vrijwilligerstaak. Voordelen: tevreden en creatieve medewerkers, trouwe klanten en winstgevendheid.
2. 'Culture eats strategy'. Hoewel je niet succesvol kunt zijn zonder kapitaal, (vrijwillige) menskracht, een goede strategie en kwalitatieve producten of diensten bepaalt de cultuur hóe succesvol je zult zijn.  Leidinggevenden dragen bij dat er in organisaties vertrouwen regeert, dat mensen gezonde risico’s durven te nemen en dat groepsleren mogelijk is. Kijk uit voor de verstikking door gezelligheid juist bij vrijwilligersorganisaties. 
      
Leiderschap
3. Succesvol bezielend leiderschap is een paradoxale mix van persoonlijke nederigheid en professionele doortastendheid, van timiditeit en vastberadenheid.
4. Verdiep je in de drijfveren van jezelf, waardoor laat je je leiden, wat is voor jou echt belangrijk in je werk? Als de waarden die je uitdraagt overeenkomen met je handelingen en gevoelens is er sprake van authenticiteit.
5. Leidinggeven binnen maatschappelijke organisaties betekent zorgen dat mensen niet verzuipen in procedures, cijfers en beeldschermen, maar de ruimte krijgen om hun echte werk te doen: menslievende zorg verlenen, de leefbaarheid van de buurt verbeteren. Wat draag de organisatie bij aan de wens van je klanten en wie geven daar een bijdrage aan? Zorg dat betaalde én onbetaalde medewerkers zicht hebben op wat ze bijdragen. Laat ook het bestuur zien wat vrijwilligers bijdragen in tijd en resultaat. Zo worden regels niet meer leidend maar tevreden klanten. Dat geeft verbinding en voldoening.
6. Door jezelf dagelijks te trainen in wat afstand nemen en reflectie, zal je merken dat het lukt om je steeds meer los te maken van de stroom van talloze gedachten en denkbeelden die je gevangen houdt. Dit helpt om een goede balans te vinden tussen zorg en afstand tot de vrijwilliger. De leidinggevende heeft de rol om te zorgen voor randvoorwaarde zodat de vrijwilligers tevreden zijn. Koester hun waardevolle bijdrage en geef hen de erkenning die ze verdienen. Bedenk ook dat uiteindelijk het vrijwilligerswerk er is voor de organisatie en niet voor de vrijwilligers.
7. Wees je bewust van het verschil tussen betaalde en vrijwillige medewerkers, maar zie dit los van kennis en kwaliteit. Vrijwilligers kunnen door hun kennis, of bijvoorbeeld levenservaring een extra input geven aan de organisatie.
Vrijwilligers
8. Verdiep je in de drijfveren van de vrijwilliger. Waarom doet iemand wat hij doet, welke bedoeling zit erachter? Hierdoor voel je meer eenheid met de ander en kan je elkaar beter aanvullen.
9. Laat de vrijwilliger zien hoe je hem/haar ziet. Door goede feedback te geven erken je de ander als uniek, waardevol persoon. 
10. Maak een duidelijke functieomschrijving voor de vrijwilliger en je andere medewerkers. Een mooie omschrijving daarbij is 'de vrijwilliger zorgt voor......'.Zorg dat de vrijwilliger voldoende regie over het werk heeft, dat afbakening duidelijk is én dat er een duidelijk aanspreekpunt is. 
 
Meer informatie of ondersteuning nodig voor uw team? Mail naar info@annestael.nl of bel 06 46200281.

 

 

NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

instagram facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

21|06| 2023


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

21|06|2023


Lees meer >

Geweest: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

12|02|2023


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

12|03|2023


Lees meer >

Geweest: Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

23|11|2022


Lees meer >

geweest: Leergang leiderschap; Anselm Grun

06|12|2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >